Specialisatie

Een specialist is iemand die uitzonderlijk veel weet over een welbepaald onderdeel. Specialisatie in dat opzicht is steeds meer weten over een steeds kleiner wordend stukje. De omgekeerde richting is om steeds minder te weten over een steeds groter wordend geheel. In het geval van holistische ontwikkeling willen we geen van beiden. We willen steeds meer weten, over een steeds groter wordend geheel.

In dat opzicht hebben wij dus niet de wens om ons te specialiseren. Dat zou immers beteken dat we zicht op het geheel verliezen. Onze specialisatie is die van Chinese geneeskunde en gezondheidsleer. De Yang sheng principes van preventieve gezondheid en het bevorderen van een lang en gezond leven. Dit alles tegen de filosofische en culturele achtergrond van zijn Aziatische oorsprong.

Wanneer je iemand behandelt of begeleid in zijn / haar zelfontwikkeling is het cruciaal dat je kijkt naar het geheel. Iemands omgeving, sociale gemeenschap, geschiedenis en achtergrond.

Voeding, beweging, slaappatroon, gedrag en gewoontes. Ja tot zelfs je astrologische geboortekaart aan toe. Alles is belangrijk. Niks wil je uitsluiten. Zelfontwikkeling is een inclusief proces, niets kan buiten beschouwing gelaten worden.

Waarom dan een hoofdstuk specialisatie?  Waarom deze verschillende onderdelen toelichten?  Heel simpel.  Uit ervaring hebben we geleerd dat onze methodiek met name geschikt is voor bepaalde groepen.  De ontwikkeling van een lange termijn visie en zelfstandigheid in het aansturen van gezondheid zijn uitermate belangrijk voor mensen met een chronische aandoening.   De body-mind insteek van onze methodiek is erg gunstig voor mensen die te maken hebben met burn-out problematiek.  Voor afvallen is er een specifieke behandeltechniek die in combinatie met lifestyle en voeding gewoon werkt.  Daardoor kun je stellen dat wij veel ervaring hebben met deze thema’s.  Dat wij daarin gespecialiseerd zijn in de zin dat we goed weten hoe je dergelijk proces aanpakt.  Dat is wat wij bedoelen met specialisatie. 

Specialisatie en holisme gaan nu eenmaal per definitie niet samen.  Wat als jij gespecialiseerd bent in maag en darmklachten, in het spijsverteringsstelsel.  Iemand komt bij je met dergelijke problematiek maar de oorzaak ligt misschien helemaal niet in het spijsverteringsstelsel.  Misschien zijn de klachten slechts een uitvloeisel van.  Door je specialisatie echter ligt je focus te veel op die spijsvertering en zie je minder de verbanden met de rest van de persoon. 

Sterke focus wordt vanuit het Daoïsme vaak gezien als negatief gezien het een vorm van angst en spanning in zich houdt.  Binnen onze oefenmethodiek leggen we altijd de nadruk op het spreiden van de aandacht over het gehele lichaam.  Om een vb. te geven hoe dat werkt:  als je ergens een pijntje ervaart of een ongemak en je richt daar al je aandacht op, wat gebeurt er dan?  Wordt het erger of minder?  Datzelfde principe gaat ook op voor negatieve gebeurtenissen in ons leven.  Er is een vervelend voorval gebeurt op het werk en we zijn er continue mee bezig, we piekeren en tobben.  Onze focus ligt volledig op dat voorval.  Terwijl als je dat voorval plaatst in de context van bv. de hele week dan zie je dat het maar een klein stukje was van je week en misschien wel helemaal niet zo erg als je op het moment van focus ervaart.  Relativeren heet dat.  Focus is niet hetzelfde als concentratie. 

Focus is een vorm van spanning,

concentratie is een alertheid die ruimte laat voor alles wat is.