Over de Methode

Yang Sheng Health Methodology

Sporten vanuit de Chinese bewegingsleer is gericht op het verbeteren van de gezondheid.  Het zijn mind-body practices waarbij alles met de grootste aandacht wordt gedaan.  De vaardigheden die je leert met deze methode zullen je de rest van je leven bijblijven en bijdragen aan je begrip en inzicht in de werking van lichaam en geest.

 

Theoretische kennis van de achterliggende principes is belangrijk om tot gestructureerd inzicht te komen.  Echter enkel indien je deze kennis ook kunt toetsen aan de eigen ervaring levert het de meeste waarde voor een verbetering in functioneren.

 

De Yang Sheng Health Methodiek is gebaseerd op meer dan 15 jaar ervaring in sportbegeleiding.  Het is gebaseerd op de onderliggende principes van de Chinese geneeskunde.  Dat betekent dat het hele pakket samenhangt door de gemeenschappelijke theoretische basis. 

Het omvat yoga, meditatie, qigong, taiji en fitness.  Dit alles moet een solide basis leggen voor een verdere diepgang in de meer interne disciplines.  De verschillende niveau’s weerspiegelen de mate van toewijding die is vereist om ten volle te kunnen genieten van de voordelen die de methodiek je kan brengen.

 

Alleen al het HOEK (fase 1) programma doorlopen zal je voldoende tools en kennis geven om zelfstandig je gezondheid op te kunnen bouwen of bij te sturen indien nodig.   Eigen regie nemen over lichaam en geest.

 

Het volledige systeem spreid zich uit over een leerperiode van 8 jaar.  Gemiddeld 2 jaar per level.  Het HOEK programma alleen al levert jouw genoeg materiaal op om de rest van je leven mee aan de slag te gaan. 

Methode - Learning Path

Je begint het proces als beginner met Herstel Op Eigen Kracht.  Je leert jezelf disciplineren om een beweegroutine aan te nemen en je maakt de toegewijde keuze om aan je gezondheid te werken.  Je voelt jezelf lekker in je vel en kent je lichaam.

Als gevorderde in de bewegingsleer heb je een goede fundering gebouwd met een dagelijkse beweegroutine.  Je wil nu de behaalde vorderingen verder opbouwen.  Deze fase kenmerkt zich met name door een uitbouw van je algehele fitheid.  Kracht, lenigheid en vitaliteit komen op hoog niveau.

Tegen deze tijd heb je een bepaalde competentie opgebouwd mbt het aansturen van je lichaam en geest.  Deze willen we maximaliseren.  Mentale weerbaarheid en coördinatie bereiken in dit stadium ongekende hoogte.

Als gedreven deelnemer heb je de filosofie en praktijken van je studie in je leven volledig geïntegreerd en heb je voldoende vaardigheden opgebouwd om al dan niet over te gaan tot een meer fulltime gebeuren.   Het is een studie en lifestyle geworden waar ook theoretische kennis een must is.  Je inzicht in lichaam en geest bereiken een heel nieuwe dimensie.

Het laatste onderdeel zijn de retraites.  Op dit punt gekomen “ben je weer bij af”.  Je beseft dat je een beginnende student bent op een levenslange missie.  Retraites zijn intensieve trainingskampen van de geleerde methodiek.  Alle workshops en retraites zijn exclusief op uitnodiging te bezoeken om de veiligheid van deelnemers te garanderen.   Interne training is niet zonder gevaren en een solide basis is daarbij niet alleen wenselijk, het is pure noodzaak.

Wat is de HOEK methode? - Herstel Op Eigen Kracht

De eerste stap is die van herstellen van gezondheid.  Dit houdt in dat we kijken naar de volgende elementen:  kracht, lenigheid en beweeglijkheid, balans, concentratie en coördinatie.  Al deze elementen komen aan bod.  Binnen het begeleidingstraject kijken we waar iemand het meeste baat bij heeft en beginnen we daarmee.  Ten alle tijd ontwikkelen we daarna ook de andere vaardigheden.  Je wil immers niet alleen sterk zijn, je wil ook soepel zijn.  Je wil niet alleen fit en energiek zijn, je wil ook rust en balans in je lijf.  Een holistische aanpak vergt steeds dat je jezelf in zijn totaliteit dient te ontwikkelen.

 

Het doorlopen van dit programma is een garantie dat je zult vooruitgaan op al deze gebieden en daarmee zekerheid dat je gezondheid zich in de goede richting zal ontwikkelen.  Belangrijke elementen hierbij zijn consistentie, structuur, discipline, patronen en karaktervorming.  Het trainen van de methodiek verhoogt overigens de effectiviteit van behandelingen, met name die van acupunctuur.  Je toewijden aan een trainings – methodiek is een proces wat je leven zal transformeren.  Maar zoals we hierboven aangeven:  Dat is theorie, aan jouw om op onderzoek uit te gaan en zelf te ervaren hoe dit programma waarde toevoegt aan jouw leven.

hoek methode programma bewegen

Jiben Gong

Opwarmingsoefeningen gericht op het losmaken van het lichaam. Optimaliseren van beweeglijkkheid van het lichaam.

Basics

Basis oefeningen die terugkomen in verschillende elementen van het programma.

Stepping

Een betere valpreventie is er niet. De basis van het lopen en tevens Taiji beoefening

Qigong

 4 verschillende vormen

Focus op:

-Interne beleving en rust

-Rek en strek

-Houding en open lichaam

-Ontspanning

Yoga

Basis rek en strekoefeningen met als doel het leren kennen en bevorderen van de ontspanningsreflex van ons lichaam.

Meditatie

Inleiding in de basisvaardigheid van meditatie: concentratie.

Een stapsgewijze trainings methode

die je van basis gezondheid naar steeds hogere niveau’s moet brengen.  Alles begint met Herstel – HOEK – Herstel Op Eigen Kracht.  Dit is het basis programma die we inzetten bij al onze begeleidingstrajecten alsook kun je het programma zelfstandig aanleren via onze Online Academy.

 

Het systeem is er in eerste instantie op gericht om jouw de vaardigheden en discipline te geven die je nodig hebt om zelfstandig je gezondheid aan te sturen.  Het streven hierbij is om een dagelijkse beweegroutine op te zetten die jou verder helpt op het pad van zelf-ontwikkeling.

 

 

Het volledig doorlopen van het HOEK programma duurt gemiddeld twee jaar.  Dit geldt voor elk level.  Nadat je 1 jaar lang een dagelijkse beweegroutine hebt opgebouwd krijg je toegang tot het workshop systeem.  Elke fase heeft zijn eigen workshop waarbij het geleerde materiaal in groep geoefend wordt en er ruimte is voor verfijning en diepgang.

 

 

Red je het tot het 4e niveau van professionalisering?  Dan krijgen toegewijde studenten die daar interesse in hebben de kans om zich aan te sluiten bij onze organisatie en evt. in dienst te treden of verder opgeleid te worden tot lesgever of behandelaar.