Corona Proof door Ritualisatie

Als ik in deze Corona tijden een rondje ga scrollen op social media ben ik erg dankbaar voor één specifieke les die ik ooit van mijn leraar kreeg. Die van het ritualiseren van mijn leven in teken van mijn trainingen. Omdat ik op professioneel niveau bezig ben met mijn vak en daarmee ook bepaalde resultaten wil bereiken is het noodzakelijk dat ik een bepaalde discipline en toewijding in mijn vak investeer. Maar ook al train je enkel voor gezondheid – ook dan is ritualiseren een handig hulpmiddel. Dus lees maar even mee en wie weet kun je er je voordeel mee doen.

Aan onze deelnemers geef ik altijd het voorbeeld van je tanden poetsen. Niemand die het zo geweldig vind om dat te doen, toch doen we het allemaal. Ongeacht of we er nu zin in hebben of niet. Of we het druk hebben of we ons al dan niet lekker voelen in ons lichaam of in ons hoofd. Ooit al iemand horen zeggen dat hij al een week zijn tanden niet gepoetst heeft omdat hij het toch zoooo druk heeft? Waarschijnlijk niet. Het is nl. een ritueel. Een gedragspatroon wat dermate is ingebed in ons systeem dat we er zelden tot nooit van afwijken. Deze simpele handeling voorkomt problemen op lange termijn en bespaart ons heel wat ‘zorg’ kosten. Binnen onze trainingsmethodiek is het niet anders.

Maar wat heeft dat nu te maken met Corona? Dat licht ik graag even toe. Je komt momenteel de gekste dingen tegen. Inperking van vrijheden, torenhoge boetes als je even te dichtbij komt, verbod op demonstraties, verplichte vaccinaties, opsluiting en afzondering van ouderen, eenzaamheid en huiselijk geweld, … en ga zo maar door. Dit brengt vaak interne reacties met zich mee, of je dat nu wil of niet. Verdriet, boosheid, wanhoop. Je maakt je zorgen, je bent bang of kunt met bepaalde politieke ontwikkelingen mensen met hun kop tegen de muur slaan. Excuseer mijn frustratie en irritatie. Uiteraard zal dit voor iedereen anders zijn dus vul gerust je eigen reactiepatroon hier in. Of misschien blijf je er wel helemaal gelijkmoedig bij. Geweldig! 

Maar voor hen die toch enigszins last hiervan ondervinden licht ik graag wat toe over wat er nu precies gebeurt en hoe we hiermee kunnen omgaan. Het eerste waar we naar kijken is het aspect van blootstelling. De invloeden die je door dergelijke berichtgeving ondergaat is wat men in Chinese geneeskunde noemt Sha – Qi. Een negatieve invloed. Sha –q i kan van alles zijn. Het roken van een sigaret of rondlopen in een luchtvervuilde stad, het aanhoren van een scheldpartij tussen geliefden of het ondergaan daarvan, ongezonde voeding of het aanschouwen van kindermishandeling. Sha – qi gaat vooral over de negatieve impact die een gebeurtenis of handeling op je heeft.

Hoe werkt dat nu? Vaak is het zo dat we bij bepaalde berichten sterke emoties ervaren.  Dat kan zijn boosheid of verdriet, een gevoel van wanhoop of ongeloof. Die emoties – daar ben je zelf verantwoordelijk voor. (Lees hier onze eerder blog over verantwoordelijkheid als kracht van je gezondheidsplan)  En zoals we weten heeft elke emotie weer impact op je lichaam. In het geval van boosheid en verdriet is dat vaak niet erg bevorderlijk voor onze gezondheid. Zeker niet als die intens ervaren worden en langdurig aanhouden. We kennen het allemaal wel. Er gebeurt iets wat ons erg raakt, we zijn boos of geïrriteerd en dan gaat het aan ons vreten. We liggen er wakker van of piekeren ons suf over het voorval. In de ergste gevallen kan dit extreme vormen aannemen en kan het tot directe gezondheidsschade leiden. Niet iets wat we willen natuurlijk. Maar ook al beheersen we onze emoties, toch zal er een effect plaatsvinden.

drie emoticons van emoties

Gelijkmoedigheid is een vorm van emotionele stabiliteit die we met name kennen vanuit de Boeddhistische literatuur. (Althans daar ken ikzelf het van – het komt zeker ook in andere tradities voor) Het is een aspect wat in yoga en meditatie training veelvuldig naar voren komt en getraind wordt.  Maw. we kunnen deze kwaliteit ontwikkelen. Yes! Dat is mooi, daar hebben we wat aan. Je emoties reguleren is immers makkelijker gezegd dan gedaan en enkele praktische handvaten zijn dan ook zeer welkom. Gelijkmoedigheid is dus een manier om met bepaalde vormen van sha – qi om te gaan. Belangrijk om te begrijpen is dat gelijkmoedigheid niet hetzelfde is als onverschilligheid. Onverschilligheid is apatisch en afgestompt, er is geen betrokkenheid bij de situatie. Het raakt je koude kleren niet. Bij gelijkmoedigheid is die betrokkenheid er wel, er is empathie en medeleven. Alleen je raakt zelf niet uit balans door de situatie of de opkomende emoties. 

Uiteraard is de makkelijkste manier om ervoor te zorgen dat we niet worden blootgesteld aan bepaalde vormen van sha-qi. Dat kan betekenen: niet roken, drukke steden vermijden, geen destructieve vormen van communicatie aanhouden of in dit Corona voorbeeld gewoon niet op social media surfen. Niet ingaan op alle eindeloze discussies die er momenteel gevoerd worden en de wereld vooral zijn gangetje laten gaan. Dat betekent niet dat je passief moet aanschouwen wat er gebeurt. Het gaat tenslotte om wat er binnen in jou gebeurt. Dus als jij woede en verdriet voelt omdat bv. je opa aan het vereenzamen is doordat je niet meer op bezoek mag dan kun je natuurlijk ook actie ondernemen en op een positieve manier richting geven aan die energie die binnen in je speelt. Let er dan wel op dat het constructief is wat je doet. Anders ben je zelf de veroorzaker van weer nieuwe vormen van sha – qi. Als jouw acties je kracht en hoop geven, een blij gevoel en verbetering in de situatie voor alle betrokken partijen (indien dat mogelijk is). Mooi! Het gaat er om dat we de negatieve impact van de situatie niet vergroten door ons handelen.

Voor mezelf vind ik het niet noodzakelijk om actie te bieden. Ik kies ervoor om het naast me neer te leggen. Mezelf zo weinig mogelijk bloot te stellen aan berichtgeving wat mij triggert. Op dat gebied ervaar ik het wel vaker als een zegen dat ik geen televisie in huis heb. Dat helpt bij het beperken van blootstelling aan dergelijk nieuws en discussie. Wanneer ik dan toch bepaalde artikelen lees of discussies aanschouw en ik voel mijn emoties opwellen dan denk ik vaak terug aan het principe van ritualisatie. Mijn training is de rode draad doorheen mijn leven en helpt me om me mezelf niet uit het lood te laten slaan door externe omstandigheden. Dit principe heeft me al meerdere malen geholpen om moeilijke periodes te overwinnen. Niet alleen bij dergelijke discussies als de Corona problematiek maar ook door kantelpunten in mijn leven waarbij je het gevoel hebt dat je hele wereld op zijn kop staat. 

Door focus te houden op mijn doelen en de structurele methodiek die me daarbij helpt wordt het veel makkelijker om door de ups en downs – die inherent zijn aan elk leven – te varen.  We horen wel eens vaker zeggen dat gezondheid het belangrijkste is wat we hebben.  Toch gedragen we ons vaak anders. Als we gezondheid een centrale plaats geven in ons leven en we passen daarbij een systematische aanpak toe om dit na te streven, dan hebben we altijd een rode draad die ons met de voetjes op de grond kan houden als de golven van het leven ons omver dreigen te blazen. Dat dit houvast geeft merken we heel goed in onze praktijk. Ook ziekteverloop en herstel daarin kent vaak zijn ups en downs. Als één probleem is opgelost komt er vaak een onderliggend stuk aan de oppervlakte. Beschik je dan over een systematische aanpak en een dagelijks ritueel om aan gezondheid te werken dan hoef je niet van je stuk gebracht te zijn. Je weet immers dat je elke dag stappen zet naar een gezonder leven.

Zo ook in deze Corona situatie. Door dagelijks aan je gezondheid te werken weet je dat je actie onderneemt door preventief op te treden. Dat geeft je kracht en beperkt het gevoel van angst die je kan besluipen. Door je aandacht te richten op de gezondheid en mentale rust die je wil ervaren, besteed je minder aandacht aan alle negativiteit en onheil wat er in de wereld gaande is. Gezondheid is tenslotte meer dan een goed functioneren van je lichaam en geest. Vaak hebben we een te simplistisch beeld gericht op het afwezig zijn van problemen. Je kunt ervan uitgaan dat er meer mogelijk is dan je denkt. Richt je aandacht op dat wat je wil en geef geen energie aan dat wat je niet verder helpt. Je trainingsschema en de ritualisatie daarvan kan je helpen om die focus vast te houden. Morgen is een nieuwe dag en dan doen we net weer hetzelfde als vandaag – werken aan onze gezondheid.

author avatar
Yang Sheng Lifestyle
Administrator van deze website